Jdi na obsah Jdi na menu
 


Udržitelnost projektu

 

                   

logo.jpg

 

Závěrečná konference projektu dne 17. dubna 2012

 

Environmentální výchova v zemědělských

a zahradnických školách

 

    Dne 17. dubna 2012 se v aule Vyšší odborné školy zahradnické a Střední školy zahradnické v Mělníku konalo v prvním roce udržitelnosti po ukončení projektu neformální konferenční setkání všech zúčastněných na projektu. Byl pozván poradní sbor projektu, významní oponenti učebnic, naše milé a vážené redaktorky ze tří nakladatelství. Za realizační tým se dostavili všichni řešitelé klíčových aktivit v čele s ředitelem Ing. Ivanem Roušalem. Aula školy byla zaplněna do posledního místa studenty Střední zahradnické školy. 

Konferenci zahájil ředitel školy, ing. Ivan Roušal a podal stručnou informaci o projektech školy a předal slovo projektové manažerce, ing. Heleně Součkové, CSc., která postupně uvedla všechny autory učebnic. Každý autor učebnice poděkoval svému nakladateli, řešitelskému kolektivu a představil svoji učebnici.

Ing. Miroslav Ezechel představil první vydání titulu Ekologie a ochrana životního prostředí a poděkoval nakladatelství ProfiPress, zvláště redaktorce Markétě Kratochvílové.

PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D. představil učebnici Tvorba zeleně, sadovnictví - krajinářství a autorský kolektiv.

Ing. Ludmila Svobodová představila učebnici Vinohradnictví a zdůraznila její didaktické hodnoty pro žáky střední školy.

Ing. Jiřina Štamberková uvedla dva díly učebnice Ochrana zahradních plodin a zdůraznila význam ochrany rostlin v moderním zahradnictví.

Ing. Miroslav Malý představil autorský kolektiv učebnice Květinářství a prezentoval oba díly moderní výuky předmětu Květinářství.

Ing. Martin Vlasák, PhD. se pochlubil novým pojetím učebnice Okrasné dřeviny, zdůraznil krásné fotografie poděkováním fotografce a nakladatelství REBO.

Ing. Helena Součková, CSc. představila dva tituly doplňující zahradnickou literaturu o širší rozhled v zemědělství. Jedná se o Agroenergetiku a o Strukturální fondy ve vazbě na agroenvironmentální programy.
V diskuzi vystoupila ing. Marie Kaufnerová, projektová manažerka MŠMT, která sledovala projekt po celou dobu řešení. V závěru též vystoupila PhDr. RNDr. Danuše Kvasničková,CSc., naše členka poradního sboru projektu. Oběma dámám patří velký dík za tvořivou a obětavou spolupráci a pokud se učebnice líbí a slouží ke kvalitnějšímu studiu, je to i jejich nevšední zásluha.

Na fotografiích z konference vidíte zástupce všech tří nakladatelství. Z Grady přijela redaktorka Jindrová, z ProfiPressu ing. Martin Sedláček, majitel nakladatelství a redaktorka Markéta Kratochvílová a z nakladatelství REBO paní redaktorka Nováková. Všem patří velký dík za trpělivou a tvůrčí spolupráci.


 

 

Příspěvky

První rok udržitelnosti projektu

15. 3. 2013

 

Druhý rok udržitelnosti projektu

9. 4. 2014

 

Třetí rok udržitelnosti projektu

28. 5. 2015

 

Čtvrtý rok udržitelnosti projektu

11. 3. 2016

 

Pátý rok udržitelnosti projektu

14. 6. 2017