Jdi na obsah Jdi na menu
 


07. Publicita a administrace projektu

 

logo-projekt.jpg

Agroenergetika

Anotace

     Cílem učebnice je seznámit žáky střední školy se základy energetiky ve vztahu k zemědělství
a rozvoji venkova. Jsou vysvětleny jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energie se
zvláštním zaměřením na využití biomasy. Zvláštní kapitola je věnována jak vytápění na
venkově, tak i dobrým příkladům z praxe. Závěrem bude uvedeno porovnání obnovitelné
energie s fosilní energií a financování z národních a evropských fondů.
Témata kapitol:
1 Druhy energií, Úspory energií;
2 Přehled obnovitelných zdrojů energie (dále OZE), význam v EU, přehledy, potenciály,
směrnice EU;
2.1 Solární energie;
2.2 Větrná energie;
2.3 Malé vodní elektrárny;
2.4 Biomasa cíleně pěstovaná; Biomasa odpadní; Kotle na biomasu.
2.5 Kogenerační jednotky, geotermální energie, trigenerace;
3 Obnovitelné zdroje energie v dopravě;
4 Vytápění na venkově;
5 Energetický audit;
6 Energie ve sklenících /respektování nároků rostlin a nepřetápění, přehledy rostlin
s nízkými nároky na energii, automatika/;
6.1 Příklady dobrých technologií v zahradnictví Příklady dobrých technologií
v zemědělství;
6.2 Porovnání OZE s fosilní energií;
7 Financování OZE/SFŽP, SF;
8 Přehledy jednotek;
8.1 Výkladový slovník odborných pojmů;
8.2 Česko anglický slovník vybraných pojmů;
Strukturální fondy ve vazbě na agroenvironmentální programy
Anotace
Je rozpracován průnik ekologické výchovy z hlediska strukturálních fondů do výuky na
střední škole. Cílem je představit žákům středních škol základní materiály a naučit je
zpracovat jednoduchý projekt a žádost za účelem získání dotačních prostředků ze
strukturálních fondů.
Jednotlivé kapitoly:
1 Přehled o strukturální politice a strukturálních fondech
1.1 Směrnice, EU;
1.2 Plánovací období EU,
1.3 Regiony EU, NUTS,
2.Operační programy, přehled kapitol,
2.1 Předvstupní fondy, přehled, význam v ekologické výchově;
2.2 Období do roku 2006; OP RVMZ a OP HRDP;