Jdi na obsah Jdi na menu
 


03. Učebnice Vinohradnictví

 

logo-projekt.jpg

 

 

Anotace


     Koncepcí učebnice Vinohradnictví  je jejich „nedokončenost“. Texty jednotlivých
kapitol budou „otevřené “, žáci na základě samostatného zvážení dalšího doplňujícího učiva
předkládaného učitelem budou texty doplňovat vlastními poznámkami. Učebnice současně
nahradí žákovy zápisy do sešitu.
Učebnice bude obsahovat základní znalosti z pěstování vinné révy včetně uvedení
nejdůležitějších informací o platných legislativních předpisech. Budou upřednostňovány
agrotechnické postupy, které jsou v souladu se zásadami udržitelného rozvoje a ochrany
životního prostředí.
     Vinohradnictví se bude od běžných učebnic vyznačovat některými odlišnostmi:
· V textech musí být dostatek plochy pro poznámky
· Musí být tištěny jen po jedné straně, aby protější strana mohla sloužit nejen
k poznámkám, ale i náčrtům a kresbám podle současně promítaných prezentací
k jednotlivým tématům
· Poslední tématický celek – Ampelografie – nebude uzavřený, předpokládá se, že
ho žáci „dopíšou “ sami. Na ukázku bude zpracováno jen několik odrůd. Ostatní
odrůdy zpracovávají žáci podle daného algoritmu z různých zdrojů a předkládaní
formou referátů s prezentacemi.
· Součástí učebnice bude CD s prezentacemi barevných snímků podle témat.

Přehled kapitol
1. Historie vinohradnictví a vinařství
2. Vinařské právo
3. Biologie révového keře
4. Specifické ekologické podmínky pěstování
5. Výživa a hnojení
6. Obdělávání půdy
7. Tvarování keře
8. Zelené práce
9. Sklizeň
10. Choroby a škůdci
11. Moderní způsoby pěstování v souladu s přírodou
12. Zakládání vinic
13. Opěrné konstrukce
14. Školkařství
15. Šlechtění
16. Ampelografie – popis vlastností jednotlivých odrůd

 

Příspěvky

Učebnice Vinohradnictví

19. 12. 2011

 

Monitorovací zpráva

20. 9. 2011