Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

logo-projekt.jpg

 

Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách

CZ.1.07/1.1.00/08.0042

 

Cíle projektu:

     Základním cílem nadregionálního projektu je přispět k vyšší kvalitě environmentální výchovy na zahradnických a zemědělských školách rozvojem znalostí žáků a zlepšení vzdělávání s pomocí tvorby nových vzdělávacích materiálů v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Učebnice, celostátní metodické materiály budou využity k výuce ekologicky zaměřených předmětů a celostátně využitelných databází k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě (dále EVVO).

     Základním cílem je zavedení nové výukové činnosti s důrazem na mezipředmětové vazby na zvyšování ekologické výchovy v zahradnictví. Mezipředmětovou vazbu uvažujeme mezi ekologií a zemědělstvím a zahradnictvím. Prostřednictvím projektu dosáhneme prohloubení znalostí u žáků střední školy zpracováním edice učebnic pro zahradnické a zemědělské školy a jejich vydání jak tiskem, tak elektronicky. Zahradníci svoji podstatou jsou pěstitelé převážné části introdukovaných rostlin a dřevin.Pro edici nových učebnic s tématikou EVVO bude vytvořen poradní sbor ze specialistů, vědeckých pracovníků a pedagogů, který bude oponovat metodiku pro každou aktivitu a tiskové výstupy. Edice nových učebnic bude ověřena na cílové skupině žáků středních škol jednak na Střední zahradnické škole v Mělníku, na Střední zahradnické škole v Děčíně, na Střední zemědělské škole v Hořicích v Podkrkonoší a v Brandýse nad Labem.

     Uskutečněním projektu docílíme rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast, včetně realizace praktických programů. Uskutečněním projektu dostanou žáci středních škol učebnice s aktuálními informacemi environmentální výchovy podle jednotlivých titulů: Ekologie a ochrana životního prostředí, Tvorba zeleně, sadovnictví - krajinářství, Vinohradnictví, Ochrana zahradních rostlin, Květinářství, Okrasné dřeviny a Strukturální fondy ve vazbě na agroenvironmentální programy a Agroenergetika.